Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to określenie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie wartości waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do wartości odmiennych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji będą krótkie, bowiem wpływają na podniesienie inflacji (drożeją towary z importu). Do tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, zachęca inne kraje, będące najważniejszymi partnerami w handlu, do wykonania dewaluacji w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem ilości towarów a także usług, które można zakupić za konkretną cenę. Zazwyczaj jest ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost ceny towaru lub uslugi. Termin używany przede wszystkim w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej do waluty zagranicznej w systemie niestabilnych wartości walut (będzie on on kontrolowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest nierzadko skutkiem deflacji. W systemie stałego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego oraz zmniejszenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr z importu. Przykre skutki aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu a także przyrost kosztów pracy w stosunku do wartości pracy poza granicami.Stanem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.