Raka prostaty jesteśmy w stanie zwalczyć stosując środek medyczny na nowotwór piersi, natomiast środek na czerniaka złośliwego może okazać się efektywny podczas zwalczania raka jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, iż oceni się, która mutacja spowodowała raka u danej osoby. Gdyby nasi lekarze byli w stanie badać tak skrupulatnie, jak koledzy z USA, ludzie z rakiem mogliby uniknąć groźnego dla zdrowia leczenia, choćby stosowanej niemal na chybił chemii. Wielu z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

Praktycznie jeszcze niedawno określało się nowotwory w zależności od narządów, jakie obejmowały. Diagnozowano raka piersi, płuca, jelita albo jajnika. W dzisiejszych czasach wiadomo, iż to naturalnie nie tylko miejsce, ale w głównej mierze obecność odpowiednich mutagenów powoduje, że określony medykament może okazać się skuteczny bądź absolutnie nie. Organizacja Foundation Medicine na terenie Cambridge analizuje przekazane wycinki nowotworów ludzi z całej planety analizując do tego setki genów, jakie mogą mieć wkład w rozwijaniu się nowotworu. Dla każdego człowieka opracowuje osobny raport prezentujący zdobytą wiedzę na temat wykrytych zmian nowotworowych a także wskazówki, jakiego typu środki i z jakiego powodu będzie można zastosować w danej sytuacji.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood raka płuc wykryto 14 dni po fakcie, gdy przebiegła półmaraton. Kobieta pozostawała w doskonałej formie i absolutnie nie obserwowano u niej jakichkolwiek skutków rozwoju guza. W trakcie porady u okulisty, na jaką udała się jedynie po receptę na soczewki powiedziała lekarzowi, że pojawiają się jej świetlne błyski w oczach. Lekarz zlecił pełne badania, podczas jakich wykryto guzy w płucu, węzłach chłonnych jak również przerzuty do kości. Okazał się to guz płuca w czwartym stadium. Zdawało się, że jedynym wyjściem leczenia będzie długa a także groźna dla zdrowia chemioterapia. Sam lekarz przesłał jednakże kawałki guza do testów profilowania genomowego. Ustalono, że guza wywołała mutacja w genach ROS1 i jest na nią nakierowane lekarstwo. Zadziałało. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood pozostają pozbawione guzów. Cud? Zdecydowanie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie mutacji znajdujących się w próbce z nowotworem u danego pacjenta a także dobór dobrej terapii do konkretnej mutacji – są to unikalne nastawienie do walki z rakiem. Dr Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge na obszarze Massachusetts, która takie testy przeprowadza informuje, iż w ten sposób pacjent może liczyć na bezpieczny medykament w koniecznej dawce nakierowany na dany cel. Od momentu przesłania próbki do przygotowania finalnego raportu upływa w granicach 2 tygodni. Żeby przeprowadzić badanie wymagana jest niewielka ilość tkanki nowotworowej. Może to być tkanka pobrana wcześniej do badania histopatologicznego. Efekt analizy ukazuje dane o najistotniejszych dla przebiegu leczenia zmianach genomowych, potencjalnych terapiach indywidualnych, dostępnych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych nad lekami, jakie mogą pomóc. Ta wiedza umożliwia lekarzowi znaleźć najlepsze leczenie.